Vacature Administratief Medewerker

Het Bureau van de Ombudsman Sint Maarten

Het Bureau van de Ombudsman van St. Maarten is op zoek naar een ervaren “all-around” Administratief Medewerker. Bent u dienstbaar, enthousiast, energiek en nauwkeurig, dan is deze functie zeker iets voor u!

Algemene informatie

De Ombudsman van St. Maarten, een Hoog College van Staat, is een onafhankelijke en onpartijdige instantie die gedragingen van overheidsinstanties onderzoekt naar aanleiding van klachten van burgers of op eigen initiatief. De Ombudsman is ook belast met het aanhangig maken van een zaak bij het Constitutioneel Hof ter gehele of gedeeltelijke vernietiging van een bekrachtigde, maar nog niet inwerking getreden wettelijke regeling.

Ter uitvoering van deze taken heeft de Ombudsman een eigen bureau.

Taakomschrijving, maar niet gelimiteerd tot:

Management, Secretariële en Financiële ondersteuning:

 • bewaakt, namens het management, de voortgang en afdoening van gemaakte afspraken, verplichtingen en genomen besluiten;
 • onder- en bijhouden van de (digitale) interne postregistratie en het documentatiesysteem;
 • voert financieel-administratieve werkzaamheden uit (w.o. betalingsopdrachten, budgetbewaking) en maakt berekeningen;
 • stelt financiële of managementrapportages (w.o. statusrapporten, voortgangsrapportages) op, verstrekt informatie en verzoekt informatie van derden;
 • fungeert als eerste aanspreekpunt m.b.t. administratief-organisatorische aangelegenheden binnen het bureau en over algemeen inhoudelijke aspecten van in behandeling zijnde onderwerpen;
 • fungeert als eerste aanspreekpunt voor bezoekers en klanten aan het bureau van de Ombudsman;
 • signaleert knelpunten in de afhandeling van administratieve aangelegenheden en lost deze zelfstandig op;
 • assisteert het personeel in opdracht van het management bij overige administratieve werkzaamheden. 

Kennis en vaardigheden:

 • MBO werk en denkniveau;
 • Kennis van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Kennis van en inzicht in administratieve processen;
 • Flexibel, snel kunnen schakelen en planmatig werken;
 • Kennis van en ervaring met Microsoft Office.

Salaris:

Het salaris is afhankelijk van uw opleiding en ervaring en bedraagt minimaal NAf. 3.240,-  en maximaal NAf. 5.388,-. De salarisschaal behorende bij deze functie is schaal 7. 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u onze website raadplegen http://pnosxm.sharepoint.com of per email contact opnemen met dhr. Randolf Duggins, Secretaris Generaal via r.duggins@ombudsman.sx.

U kunt uw sollicitatiebrief en curriculum vitae digitaal sturen naar careers@sintmaartengov.org en naar r.duggins@ombudsman.sx tot en met 30 oktober 2015.  

Leave a Comment

All comments are moderated in accordance with our guidelines.